Laden...

Overzicht functionaliteiten MKG App

Laatste update: Dinsdag 4 februari 2020 13:02


Modules

Het onderdeel Activiteiten bevat de volgende functionaliteiten. Je kunt:

 • een overzicht opvragen van alle activiteiten in een kalenderweergave;
 • iedere activiteit bekijken en beheren;
 • activiteiten aanmaken voor relaties, inkooporders, verkoopoffertes en verkooporders.

Het onderdeel Crediteuren bevat de volgende functionaliteiten. Je kunt:

 • de lijst met alle crediteuren ophalen en doorzoeken;
 • per crediteur inzicht krijgen in bijbehorende gegevens en statistieken met betrekking tot leverbetrouwbaarheid, omzet, betalingen, inkooporders en (vervallen) openstaande posten;
 • onderliggende openstaande posten afzonderlijk bekijken.

Het onderdeel Debiteuren bevat de volgende functionaliteiten. Je kunt:

 • de lijst met alle debiteuren ophalen en doorzoeken;
 • per debiteur inzicht krijgen in bijbehorende gegevens en statistieken met betrekking tot leverbetrouwbaarheid, verkooporders, omzet en betalingen;
 • omzetgegevens via een interactieve tabel- en grafiekweergave analyseren;
 • orderintakegegevens via een interactieve tabel- en grafiekweergave analyseren;
 • onderliggende verkoopoffertes doorzoeken en bekijken;
 • onderliggende verkooporders doorzoeken en bekijken.

Het onderdeel Inkooporders bevat de volgende functionaliteiten. Je kunt:

 • de lijst met inkooporders ophalen en doorzoeken;
 • iedere inkoopofferte bekijken;
 • onderliggende orderregels bekijken;
 • gekoppelde activiteiten bekijken en beheren;
 • activiteiten aanmaken.

Het onderdeel Mijn bedrijf bevat de volgende functionaliteiten. Je kunt:

 • een analyse van omzetgegevens van het hele bedrijf door middel van een interactieve tabel- en grafiekweergave;
 • een analyse van orderintakegegevens van het hele bedrijf door middel van een interactieve tabel- en grafiekweergave;
 • een analyse van (vervallen) open posten van het hele bedrijf voor zowel debiteuren als crediteuren.

Het onderdeel Partijen bevat de volgende functionaliteiten. Je kunt:

 • de lijst met partijen ophalen en doorzoeken;
 • partijen bekijken, inclusief de partijlocaties;
 • aantallen van een partij verplaatsen naar een andere locatie.

Het onderdeel Productie gereedmelden bevat de volgende functionaliteiten. Je kunt:

 • de aantallen gereedmelden voor een productieorderhalffabricaat.

Het onderdeel Relaties bevat de volgende functionaliteiten. Je kunt:

 • de lijst met relaties ophalen en doorzoeken;
 • iedere relatie bekijken en beheren;
 • de onderliggende adressen bekijken en beheren;
 • ieder adres bekijken op de kaart en hiernaartoe navigeren;
 • de onderliggende contactpersonen inzien en afzonderlijk bekijken en beheren;
 • de onderliggende crediteur en inkooporders inzien en afzonderlijk bekijken;
 • de onderliggende debiteur en verkoopoffertes inzien en afzonderlijk bekijken.

Het onderdeel Uren bevat de volgende functionaliteiten. Je kunt:

 • alle geregistreerde uren per dag bekijken voor de medewerker die gekoppeld is aan de ingelogde gebruiker;
 • een dagoverzicht krijgen van geregistreerde uren;
 • een weekoverzicht krijgen van geregistreerde uren;
 • een overzicht krijgen van het vakantiesaldo per maand voor het huidige jaar;
 • handmatig urenrecords registreren en beheren met behulp van de totaaltijdenmethode of de begin- en eindtijdenmethode, waarvoor een start-stopsysteem is ge├»mplementeerd;
 • uren registreren door middel van een takenlijst voor de desbetreffende medewerker.

Het onderdeel Verkoopoffertes bevat de volgende functionaliteiten. Je kunt:

 • de lijst met verkoopoffertes ophalen en doorzoeken;
 • iedere verkoopofferte bekijken;
 • onderliggende offerteregels afzonderlijk bekijken;
 • gekoppelde activiteiten bekijken en beheren;
 • activiteiten aanmaken.

Het onderdeel Verkooporders bevat de volgende functionaliteiten. Je kunt:

 • de lijst met verkooporders ophalen en doorzoeken;
 • iedere verkooporder bekijken;
 • onderliggende verkooporderregels bekijken;
 • gekoppelde activiteiten bekijken en beheren;
 • activiteiten aanmaken.

Algemene functionaliteiten

Autorisatie

Alle onderdelen van de app zijn op moduleniveau te autoriseren via het autorisatieoverzicht in MKG. Dit wil zeggen dat ieder onderdeel van de app afzonderlijk kan worden afgeschermd voor specifieke groepen of gebruikers.


Ondersteuning voor QR-codes

Er is ondersteuning ingebouwd voor het scannen van QR-codes via de ingebouwde smartphone camera. Het gaat hierbij om QR-codes die vanuit MKG worden aangeboden. Deze codes hebben als doel om versneld een bepaalde actie uit te kunnen voeren en om bepaalde invoervelden in de app automatisch aan te vullen. Op dit moment biedt de app uitsluitend ondersteuning voor QR-codes ter behoeve van de acties Urenregistratie, Partijverplaatsing en Productie gereedmelden. De scanner kan zo worden ingesteld dat het geluid maakt en/of trilt wanneer een QR-code is gevonden.


Interactieve analyses

Specifieke gegevens zijn te analyseren door middel van interactieve grafieken en diagrammen. Er is ondersteuning toegevoegd voor lijngrafieken en staafdiagrammen, aangevuld door een bijbehorende tabelweergave. De gegevens kunnen worden opgehaald voor een definieerbare periode, en daarbinnen (chronologisch) worden gecategoriseerd per week, maand, kwartaal of jaar. Tevens kunnen de gegevens cumulatief en gestapeld worden weergegeven, en gegroepeerd per jaar voor een gemakkelijkere vergelijking. Deze interactieve analyse is op dit moment ingebouwd voor Omzet en Intake bij de onderdelen Mijn bedrijf en Crediteuren.


Boekjaar en administratie

De app biedt ondersteuning voor verschillende administratie en boekjaren. Via de instellingen kan hiertussen gewisseld worden, waarna de gegevens in de app zich zullen aanpassen.


Configureerbaar startscherm

De startpagina van de app (wanneer ingelogd) bevat klikbare tegels met snelkoppelingen naar specifieke onderdelen van de app. Welke tegels hier worden weergegeven is volledig in te stellen door de gebruiker. Daarnaast kan de positie en de grootte van de tegel worden aangepast.


Licht en donker thema

De app biedt naast een licht thema ook een donker thema.


Type Release notes
Categorie├źn Algemeen
Versies 1.0.1
verkooporderregel inkooporderregel adres verkoopofferteregel debiteur administratie overzicht uren autorisatie shop floor crediteur contactpersoon boekjaar startpagina grafiek urenregel omzet barcode qr-code begin- en eindtijden vakantie partij locatie partij verplaatsen leverbetrouwbaarheid activiteit intake openstaande posten debiteuren openstaande posten crediteuren kalender tijd totaal
Was deze informatie nuttig?